อายุรศาสตร์ปริหัตถการ = Perioperative medicine

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164074057
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 360 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WB115 อ226
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ปริหัตถการ = Perioperative medicine

สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • วิทยา ศรีดามา, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศษสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023525 - ยืมได้
2 7023526 - ยืมได้
3 7023527 - ยืมได้
4 7023528 - ยืมได้
5 7023529 - ยืมได้
6 7023530 - ยืมได้
7 7023531 - ยืมได้
8 7023532 - ยืมได้
9 7023533 - ยืมได้
10 7023534 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0