การพยาบาลผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย = Nursing care for persons with suicide behavior

 • สถานะ: (1/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163980854
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-11-06
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 136 หน้า, 26 cm. (220 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ส86ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023411 - ยืมได้
2 7023412 - ยืมได้
3 7023413 - ยืมได้
4 7023414 - ยืมได้
5 7023415 - ยืมได้
6 7023416 - ยืมได้
7 7023417 - ยืมได้
8 7023418 - ยืมได้
9 7023419 1 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม เกศราภรณ์ ชูพันธ์
10 7023420 - ยืมได้
11 7023421 - ยืมได้
12 7023422 - ยืมได้
13 7023423 - ยืมได้
14 7023424 - ยืมได้
15 7023425 - ยืมได้
16 7023426 - ยืมได้
17 7023427 - ยืมได้
18 7023428 - ยืมได้
19 7023429 - ยืมได้
20 7023430 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1