อายุรศาสตร์พื้นฐาน = Essentials of internal medicine

 • สถานะ: (1/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162716041
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-03
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 520 หน้า, 26 cm. (720 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WB115 อ226
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์พื้นฐาน = Essentials of internal medicine

ศิวศักดิ์ จุทอง, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • บดินทร์ ขวัญนิมิตร, บรรณาธิการ
 • กรีฑา ธรรมคำภีร์, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023405 - ยืมได้
2 7023406 17 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ทวินฌา อิ่มซิว
3 7023407 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 1