การแพทย์แผนไทยประยุกต์สำหรับการดูแลหญิงก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ การทำคลอด และหลังคลอด

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163146434
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-12-29
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 132 หน้า, 26 cm. (130 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WQ200 น577ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์ ผดุงครรภ์ การดูแลก่อนคลอด การดูแลขณะตั้งครรภ์ การดูแลหลังคลอด
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023242 - ยืมได้
2 7023243 - ยืมได้
3 7023244 - ยืมได้
4 7023245 - ยืมได้
5 7023246 - ยืมได้
6 7023247 - ยืมได้
7 7023248 - ยืมได้
8 7023249 - ยืมได้
9 7023250 - ยืมได้
10 7023251 - ยืมได้
11 7023252 - ยืมได้
12 7023253 - ยืมได้
13 7023254 - ยืมได้
14 7023255 - ยืมได้
15 7023256 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0