จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ฉบับสื่อมวลชน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162834875
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสืออ้างอิง
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 500 หน้า, 32 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: LC: อ DS578.32 จ24
 • Tags (หัวเรื่อง):
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2495- -- ราชาภิเษก ราชาภิเษก--ไทย
จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ฉบับสื่อมวลชน

กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022833 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0