ระบบสุขภาพชุมชน

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164134393
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-15
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • เมืองที่พิมพ์: นครปฐม
 • ลักษณทางกายภาพ: 310 หน้า, 21 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WY106 ห141ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพ อนามัยชุมชน พยาบาลอนามัยชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน -- การพยาบาล
ระบบสุขภาพชุมชน

หทัยชนก บัวเจริญ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022819 - ยืมได้
2 7022820 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0