ในเวลาที่หม่นเศร้า ชีวิตก็ยังเป็นของเรา

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9786161828172
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-12-13
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 171 หน้า, 21 cm. (179 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: BF637.C5 ร215น
 • Tags (หัวเรื่อง):
จิตวิทยาประยุกต์ การดำเนินชีวิต
ในเวลาที่หม่นเศร้า ชีวิตก็ยังเป็นของเรา

รันโด, คิม

ผู้แต่งร่วม

 • วิทิยา จันทร์พันธ์, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022791 6 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม พรกนก ยงสุทธิวรรณ
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 1