กินให้ถูกวิธี 4 โรคเรื้อรังไม่มาเยือน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161827526
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-07-10
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: อมรินทร์เฮลท์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 168 หน้า, 21 cm. (225 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: QU145 ศ221ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
โภชนาการ อาหารและการรับประทาน การดูแลสุขภาพตนเอง
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022790 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0