คู่มือเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก

 • สถานะ: (2/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164384392
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-07-25
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 6
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 411 หน้า, 21 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WX205 ค241
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ครอบครัว อายุรศาสตร์ -- คู่มือ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม -- คู่มือ ผู้ป่วยนอก -- คู่มือ คลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
คู่มือเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก

ทวี ศิริวงศ์, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]

ผู้แต่งร่วม

 • สิทธิชัย คำใสย์, บรรณาธิการ
 • ปณิตา ลิมปะวัฒนะ, บรรณาธิการ
 • กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022126 - ยืมได้
2 7022127 - ยืมได้
3 7022128 31 ม.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ณัฎฐชญาดา ราชวัง
4 7022129 - ยืมได้
5 7022130 - ยืมได้
6 7022131 - ยืมได้
7 7022132 - ยืมได้
8 7022133 - ยืมได้
9 7022134 - ยืมได้
10 7022135 - ยืมได้
11 7022136 - ยืมได้
12 7022137 - ยืมได้
13 7022138 - ยืมได้
14 7022139 - ยืมได้
15 7022140 3 ม.ค. 2024, 14:41 ระหว่างยืม ชยธิดา นนท์เมธาวัฒน์
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 2