อายุรศาสตร์ทันยุค 2563 = Update in internal medicine 2020

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164433939
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-01-27
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 399 หน้า, 26 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WB115 อ225
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ทันยุค 2563 = Update in internal medicine 2020

รุจิภาส สิริจตุภัทร, บรรณาธิการ [และคณะ]

ผู้แต่งร่วม

 • ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์, บรรณาธิการ
 • สุรัตน์ ทองอยู่, บรรณาธิการ
 • พรพรรณ กู้มานะชัย, บรรณาธิการ
 • นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022101 - ยืมได้
2 7022102 - ยืมได้
3 7022103 - ยืมได้
4 7022104 - ยืมได้
5 7022105 - ยืมได้
6 7022106 - ยืมได้
7 7022107 - ยืมได้
8 7022108 - ยืมได้
9 7022109 - ยืมได้
10 7022110 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0