ตำราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม = An illustrated textbook : obstetric crisis

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164432772
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-06-27
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 247 หน้า, 26 cm. (495 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WQ204 ต221
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์ การคลอด
ตำราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม = An illustrated textbook : obstetric crisis

วิทยา ถิฐาพันธ์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • กนกวรุณ วัฒนนิรันตร์, บรรณาธิการ
 • ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021928 - ยืมได้
2 7021929 - ยืมได้
3 7021930 - ยืมได้
4 7021931 - ยืมได้
5 7021932 13 ก.ค. 2023, 14:59 ระหว่างยืม รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ
6 7021933 - ยืมได้
7 7021934 - ยืมได้
8 7021935 - ยืมได้
9 7021936 - ยืมได้
10 7021937 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 1