แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ปรับปรุงใหม่

 • สถานะ: (0/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164294332
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-22
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: จามจุรีโปรดักส์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 240 หน้า, 26 cm. (245 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ม226น
 • Tags (หัวเรื่อง):
สตรีตั้งครรภ์ - - การพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021765 - ยืมได้
2 7021766 - ยืมได้
3 7021767 - ยืมได้
4 7021768 - ยืมได้
5 7021769 - ยืมได้
6 7021770 - ยืมได้
7 7021771 - ยืมได้
8 7021772 - ยืมได้
9 7021773 - ยืมได้
10 7021774 - ยืมได้
11 7021775 - ยืมได้
12 7021776 - ยืมได้
13 7021777 - ยืมได้
14 7021778 - ยืมได้
15 7021779 - ยืมได้
16 7021780 - ยืมได้
17 7021781 - ยืมได้
18 7021782 - ยืมได้
19 7021783 - ยืมได้
20 7021784 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0