การพยาบาลผู้สูงอายุ : ประเด็นทางสุขภาพที่น่าสนใจ เล่ม 2 = Gerontological nursing : interested common health issues 2

 • สถานะ: (1/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163984807
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-16
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 154 หน้า, 26 cm. (220 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ว143ก เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย การพยาบาลผู้สูงอายุ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021612 - ยืมได้
2 7021613 - ยืมได้
3 7021614 - ยืมได้
4 7021615 - ยืมได้
5 7021616 - ยืมได้
6 7021617 - ยืมได้
7 7021618 - ยืมได้
8 7021619 - ยืมได้
9 7021620 31 ธ.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ชยธิดา นนท์เมธาวัฒน์
10 7021621 - ยืมได้
11 7021622 - ยืมได้
12 7021623 - ยืมได้
13 7021624 - ยืมได้
14 7021625 - ยืมได้
15 7021626 - ยืมได้
16 7021627 - ยืมได้
17 7021628 - ยืมได้
18 7021629 - ยืมได้
19 7021630 - ยืมได้
20 7021631 - ยืมได้
21 7021632 - ยืมได้
22 7021633 - ยืมได้
23 7021634 - ยืมได้
24 7021635 - ยืมได้
25 7021636 - ยืมได้
26 7021637 - ยืมได้
27 7021638 - ยืมได้
28 7021639 - ยืมได้
29 7021640 - ยืมได้
30 7021641 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 1