การพยาบาลผู้สูงอายุ : การสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ เล่ม 1 = Gerontological nursing : health promotion and rehabilitation 1

 • สถานะ: (1/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163984814
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-16
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 143 หน้า, 26 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ว143ก เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย การพยาบาลผู้สูงอายุ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021582 - ยืมได้
2 7021583 - ยืมได้
3 7021584 - ยืมได้
4 7021585 - ยืมได้
5 7021586 - ยืมได้
6 7021587 - ยืมได้
7 7021588 - ยืมได้
8 7021589 - ยืมได้
9 7021590 - ยืมได้
10 7021591 - ยืมได้
11 7021592 - ยืมได้
12 7021593 - ยืมได้
13 7021594 - ยืมได้
14 7021595 - ยืมได้
15 7021596 - ยืมได้
16 7021597 - ยืมได้
17 7021598 - ยืมได้
18 7021599 - ยืมได้
19 7021600 - ยืมได้
20 7021601 - ยืมได้
21 7021602 - ยืมได้
22 7021603 - ยืมได้
23 7021604 - ยืมได้
24 7021605 31 ม.ค. 2024, 15:00 ระหว่างยืม อนิศา แก้วประดิษฐ์
25 7021606 - ยืมได้
26 7021607 - ยืมได้
27 7021608 - ยืมได้
28 7021609 - ยืมได้
29 7021610 - ยืมได้
30 7021611 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 1