ยาสำหรับความดันเลือดสูง

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163828569
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WG340 ล235ย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 1008958 - ยืมได้
2 1008959 - ยืมได้
3 1008960 - ยืมได้
4 1008961 - ยืมได้
5 1008962 - ยืมได้
6 1008963 - ยืมได้
7 1008964 - ยืมได้
8 1008965 - ยืมได้
9 1008966 - ยืมได้
10 1008967 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0