การตรวจร่างกายเพื่อการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล

 • สถานะ: (0/11) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WB200 จ174ก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 1005831 - ยืมได้
2 1005832 - ยืมได้
3 1005833 - ยืมได้
4 1005834 - ยืมได้
5 1005835 - ยืมได้
6 1005836 - ยืมได้
7 1005837 - ยืมได้
8 1005838 - ยืมได้
9 1005839 - ยืมได้
10 1005840 - ยืมได้
11 1005841 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0