ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163981486
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WY105 อ162ภ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
2 0000883 - ยืมได้
3 0000884 - ยืมได้
4 0000885 - ยืมได้
5 0000886 - ยืมได้
6 0000887 - ยืมได้
7 000088 - ยืมได้
8 0000889 - ยืมได้
9 0000890 - ยืมได้
10 0000891 - ยืมได้
10 0000892 - ยืมได้
11 0000893 - ยืมได้
12 0000894 - ยืมได้
13 0000895 - ยืมได้
14 0000896 - ยืมได้
15 0000897 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0