แนวคิดและหลักการ การพยาบาลชุมชน

 • สถานะ: (0/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163984661
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY106 ศ237น
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 0000253 - ยืมได้
2 0000254 - ยืมได้
3 0000255 - ยืมได้
4 0000256 - ยืมได้
5 0000257 - ยืมได้
6 0000258 - ยืมได้
7 0000259 - ยืมได้
8 0000260 - ยืมได้
9 0000261 - ยืมได้
10 0000262 - ยืมได้
11 0002344 - ยืมได้
12 0002345 - ยืมได้
13 0002346 - ยืมได้
14 0002347 - ยืมได้
15 0002348 - ยืมได้
16 0002349 - ยืมได้
17 0002350 - ยืมได้
18 0002351 - ยืมได้
19 0002352 - ยืมได้
20 0002377 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0