ประเด็นและแนวโน้มวิชาการพยาบาล Trends & Issue of nursing profession

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974742338
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สหประชาพาณิชย์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 363 หน้า, 0 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY16 ว232ป
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล
ประเด็นและแนวโน้มวิชาการพยาบาล Trends & Issue of nursing profession

วิจิตรา กุสุมภ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007067 - ยืมได้
2 7007068 - ยืมได้
3 7007069 - ยืมได้
4 7007070 - ยืมได้
5 7007071 30 ม.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สายฝน สฤษดิกุล
6 7007072 - ยืมได้
7 7007073 - ยืมได้
8 7007074 - ยืมได้
9 7007075 - ยืมได้
10 7007076 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 1