ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

 • สถานะ: (1/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974111255
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 655 หน้า, 29 cm. (900 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ค141ต
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

บุญเพียร จันทวัฒนา, และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสาตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7006874 - ยืมได้
2 7006875 20 ก.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พนิดา พาลี
3 7006876 - ยืมได้
4 7006877 - ยืมได้
5 7006878 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 1