อายุศาสตร์ก้าวหน้า 2555 Update in medicine 2012

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167322513
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ลักษณทางกายภาพ: 282 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WB115 อ225
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์
อายุศาสตร์ก้าวหน้า 2555 Update in medicine 2012

มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012193 - ยืมได้
2 7012194 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0