องค์ความรู้ (Fastsheet) เรื่อง โรคติดต่ออุบัติใหม่

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161109172
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 502 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WC195
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคติดต่อ - - การป้องกันและควบคุม
องค์ความรู้ (Fastsheet) เรื่อง โรคติดต่ออุบัติใหม่

วรยา เหลืองอ่อน, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008384 - ยืมได้
2 7008385 - ยืมได้
3 7008386 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0