คู่มือสำหรับผู้อบรมการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นสำหรับบุคลากรสุขภาพ ฉบับปรับปรุง 2554 : Module B มาตรการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและบำบัด

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161108885
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 132 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WM274 ค241
คู่มือสำหรับผู้อบรมการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นสำหรับบุคลากรสุขภาพ ฉบับปรับปรุง 2554 : Module B มาตรการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและบำบัด

พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012107 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0