พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616115333
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WA590 ส235พ
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพ
พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ

สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, แปล

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012066 - ยืมได้
2 7012067 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0