เอกสารวิชาการเรื่อง การเสริมสร้างพลังอำนาจในระบบบริการพยาบาล

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
 • เมืองที่พิมพ์: นครสวรรค์
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY105 น173อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การสร้างพลังอำนาจ - - พยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010156 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0