ทักษะทางคลินิก = Clinical Skills

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789747231762
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-09-11
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 415 หน้า, 21 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WB200 จ235ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การซักประวัติผู้ป่วย
ทักษะทางคลินิก = Clinical Skills

จินตนา ศิรินาวิน

ผู้แต่งร่วม

 • สาธิต วรรณแสง
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013603 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0