การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2

 • สถานะ: (1/11) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741958740
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-04
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: กากะเยียสำนักพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: มหาสารคาม
 • ลักษณทางกายภาพ: 186 หน้า, 21 cm. (199 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ว221ก เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิต
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013434 - ยืมได้
2 7013435 - ยืมได้
3 7013436 - ยืมได้
4 7013437 - ยืมได้
5 7013438 - ยืมได้
6 7013439 - ยืมได้
7 7013440 - ยืมได้
8 7013441 - ยืมได้
9 7013442 1 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม เกศราภรณ์ ชูพันธ์
10 7013443 - ยืมได้
11 7013444 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 1