การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

 • สถานะ: (0/19) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789742914974
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-07-08
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 11
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 407 หน้า, 26 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ฉ173ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ฉวีวรรณ สัตยธรรม, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7009742 - ยืมได้
2 7009743 - ยืมได้
3 7009744 - ยืมได้
4 7009745 - ยืมได้
5 7009746 - ยืมได้
6 7009747 - ยืมได้
7 7009748 - ยืมได้
8 7009749 - ยืมได้
9 7009750 - ยืมได้
10 7009751 - ยืมได้
11 7009752 - ยืมได้
12 7009753 - ยืมได้
13 7009754 - ยืมได้
14 7009755 - ยืมได้
15 7009756 - ยืมได้
16 7009757 - ยืมได้
17 7009758 - ยืมได้
18 7009759 - ยืมได้
19 7013252 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0