การวินิจฉัยสุขภาพจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ สำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคคลากรทางแพทย์

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163217639
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-06-22
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 92 หน้า, 21 cm. (290 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: QY25 ว231ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ เวชปฏิบัติ เวชปฏิบัติปฐมภูมิ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011154 - ยืมได้
2 7011155 - ยืมได้
3 7011156 - ยืมได้
4 7011157 - ยืมได้
5 7011158 - ยืมได้
6 7011159 - ยืมได้
7 7011160 - ยืมได้
8 7011161 - ยืมได้
9 7011162 - ยืมได้
10 7011163 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0