การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 1

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741958726
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-12-22
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • เมืองที่พิมพ์: มหาสารคาม
 • ลักษณทางกายภาพ: 295 หน้า, 21 cm. (269 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ว221ก เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011098 - ยืมได้
2 7011099 - ยืมได้
3 7011100 - ยืมได้
4 7011101 - ยืมได้
5 7011102 - ยืมได้
6 7011103 - ยืมได้
7 7011104 - ยืมได้
8 7011105 - ยืมได้
9 7011106 - ยืมได้
10 7011107 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0