สูตินรีเวชทันยุค = OB-GYN in practice 2012

 • สถานะ: (1/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162790171
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-11-08
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 440 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WQ100 ส241
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูตินรีเวชทันยุค = OB-GYN in practice 2012

ประสงค์ ตันมหาสมุทร, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010862 - ยืมได้
2 7010863 - ยืมได้
3 7010864 - ยืมได้
4 7010865 - ยืมได้
5 7010866 - ยืมได้
6 7010867 - ยืมได้
7 7010868 - ยืมได้
8 7010869 - ยืมได้
9 7010870 - ยืมได้
10 7010871 30 พ.ย. 2021, 00:00 ระหว่างยืม พิกุล ตินามาส
11 7010955 - ยืมได้
12 7010956 - ยืมได้
13 7010957 - ยืมได้
14 7010958 - ยืมได้
15 7010959 - ยืมได้
16 7010960 - ยืมได้
17 7010961 - ยืมได้
18 7010962 - ยืมได้
19 7010963 - ยืมได้
20 7010964 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 1