การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

 • สถานะ: (1/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746727785
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-07-23
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY100 ว172ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตรวจร่างกาย การพยาบาล -- แนวโน้ม การรักษาโรค -- การพยาบาล
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

วราภรณ์ บุญเชียง

ผู้แต่งร่วม

 • วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010852 - ยืมได้
2 7010853 - ยืมได้
3 7010854 31 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม เอกชัย กันธะวงศ์
4 7010855 - ยืมได้
5 7010856 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 1