แนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิก สำหรับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-12-01
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สภาการพยาบาล
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 84 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ส162น
 • Tags (หัวเรื่อง):
เด็กป่วยระยะสุดท้าย -- การพยาบาล
แนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิก สำหรับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย

สภาการพยาบาล และสามคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012859 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0