แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก : การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยผู้ใหญ่

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169144670
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สภาการพยาบาล
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 101 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ส162น
แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก : การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยผู้ใหญ่

สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012858 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0