ปัญหาทารกแรกเกิดที่พบบ่อย : การแก้ไขเบื้องต้น

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164070561
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-03-28
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: หน่วยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 219 หน้า, 19 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WS421 พ231ป
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์ ทารกแรกเกิด โรค
ปัญหาทารกแรกเกิดที่พบบ่อย : การแก้ไขเบื้องต้น

พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์, และคนอื่นๆ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017280 - ยืมได้
2 7017281 - ยืมได้
3 7017282 - ยืมได้
4 7017283 - ยืมได้
5 7017284 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0