อายุรศาสตร์ทันยุค 2560 = Update in internal medicine 2017

 • สถานะ: (0/4) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162799747
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-13
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 337 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WB115 อ225
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ทันยุค 2560 = Update in internal medicine 2017

มานพ พิทักษ์ภากร, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016894 - ยืมได้
2 7016895 - ยืมได้
3 7016896 - ยืมได้
4 7023686 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0