การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ

 • สถานะ: (6/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163984425
 • จำนวนการยืม: 6 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-28
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 324 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ

อมรรัชช์ งามสวย, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • วรรณิตา สอนกองแดง, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020884 21 ก.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม จิดาภา ศักดิ์บำเพ็ญกุล
2 7020885 - ยืมได้
3 7020886 18 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กานต์รวี คำชั่ง
4 7020887 - ยืมได้
5 7020888 - ยืมได้
6 7021264 18 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย
7 7021265 - ยืมได้
8 7021266 - ยืมได้
9 7021267 - ยืมได้
10 7021268 - ยืมได้
11 7021269 - ยืมได้
12 7021270 26 ก.พ. 2024, 17:29 ระหว่างยืม รมิดา สีจา
13 7021271 - ยืมได้
14 7021272 - ยืมได้
15 7021273 - ยืมได้
16 7022376 - ยืมได้
17 7022377 13 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุปราณี โฆวัชรกุล
18 7022378 - ยืมได้
19 7022379 - ยืมได้
20 7022380 28 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม จุไทลักษณ์ แก้วต่าย
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 6