เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789745337152
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • เมืองที่พิมพ์: นครราชสีมา
 • ลักษณทางกายภาพ: 246 หน้า, 26 cm. (259 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WA308 ส87ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ครอบครัว ชุมชน
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine

สรญา แก้วพิทูลย์

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. วิชาแพทยศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016735 - ยืมได้
2 7016736 - ยืมได้
3 7016737 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0