ทิศทางยุทธศาสตร์โลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ค.ศ. 2016 - 2020 (พ.ศ.2559 - 2563) ขององค์การอนามัยโลก

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161131128
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 111 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WY16 ท238
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล
ทิศทางยุทธศาสตร์โลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ค.ศ. 2016 - 2020 (พ.ศ.2559 - 2563) ขององค์การอนามัยโลก

สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016624 - ยืมได้
2 7016625 - ยืมได้
3 7016626 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0