คู่มือสนทนาภาษาอาเซียนสำหรับอาชีพเฉพาะทางเลือก หมวด ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพนวดแผนไทย

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164135581
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: รุ่งศิลป์การพิิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 140 หน้า, 21 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: PE1131 ถ221ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016622 - ยืมได้
2 7016623 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0