คู่มือเอาตัวรอดจาก COVID-19

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161834722
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-04-04
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: อมรินทร์เฮลท์ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 55 หน้า, 21 cm. (89 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WC501 จ222ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
โควิด โรคเกิดจากเชื้อไวรัส -- การป้องกัน การดูแลสุขภาพ
คู่มือเอาตัวรอดจาก COVID-19

จาง เหวินหง

ผู้แต่งร่วม

 • รำพรรณ รักศรีอักษร, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020877 - ยืมได้
2 7020878 - ยืมได้
3 7020879 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0