แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

 • สถานะ: (1/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 139 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY150 น287
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอายุรศาสตร์ --พยาบาลศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล และกลุ่มพัฒนาการศึกษา

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011436 - ยืมได้
2 7011437 30 พ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วรางคณา บุญมา
3 7011438 - ยืมได้
4 7011944 - ยืมได้
5 7016080 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 1