อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก = Ambulatory medicine

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789744666840
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-08-24
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: ปทุมธานี
 • ลักษณทางกายภาพ: 384 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WB115 อ225
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง การรักษาโรค -- รวมเรื่อง
อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก = Ambulatory medicine

ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา, และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015748 - ยืมได้
2 7015749 - ยืมได้
3 7015750 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0