แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล

 • สถานะ: (3/7) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9744658045
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-07
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 8
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 112 หน้า, 26 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY100 จ215น
 • Tags (หัวเรื่อง):
กระบวนการพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013674 31 ม.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ณัฎฐชญาดา ราชวัง
2 7013675 - ยืมได้
3 7013676 13 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ทิพย์ ลือชัย
4 7013677 - ยืมได้
5 7015403 - ยืมได้
6 7015404 28 มี.ค. 2024, 10:14 ระหว่างยืม วรรณภา ศรีอ่อน
7 7015405 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 3