อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 9

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746727587
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 349 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WB115 อ225 เล่มที่: 9
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 9

ขจรศักดิ์ นพคุณ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • อภิญญา ลีรพันธ์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015295 - ยืมได้
2 7015296 - ยืมได้
3 7015297 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0