หัตถการสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา = Operative obstetrics and gynecology

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789748377254
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-02-01
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 121 หน้า, 26 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WQ400 ห214 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
หัตถการสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา = Operative obstetrics and gynecology

บัณฑิต จันทะยานี, และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015171 - ยืมได้
2 7015172 - ยืมได้
3 7015173 - ยืมได้
4 7015174 - ยืมได้
5 7015175 - ยืมได้
6 7015176 - ยืมได้
7 7015177 - ยืมได้
8 7015178 - ยืมได้
9 7015179 - ยืมได้
10 7015180 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0