การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน = Nursing care of pregnant women with diabetes mellitus

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164067516
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-11-03
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สหมิตรพัฒนาการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 120 หน้า, 26 cm. (290 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ส241ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา เบาหวานในสตรีตั้งครรภ์
การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน = Nursing care of pregnant women with diabetes mellitus

สุนันทา ยังวินิชเศรษฐ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014344 - ยืมได้
2 7015796 - ยืมได้
3 7015797 - ยืมได้
4 7015798 - ยืมได้
5 7015799 - ยืมได้
6 7015800 - ยืมได้
7 7016743 - ยืมได้
8 7016744 - ยืมได้
9 7016745 - ยืมได้
10 7016746 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0