การพยาบาลสุขภาพครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163825452
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-02-14
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 306 หน้า, 26 cm. (480 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WY200 ด226ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ครอบครัว การพยาบาลครอบครัว ครอบครัว -- สุขภาพและอนามัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014220 - ยืมได้
2 7014221 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0