โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163615817
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 309 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WA350 จ235ป
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพ อนามัยโรงเรียน
โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน

จินตนา สรายุทธพิทักษ์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014215 - ยืมได้
2 7014216 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0