ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล Trends & Issue of nursing profession

 • สถานะ: (2/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789747423389
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สหประชาพาณิชย์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 464 หน้า, 21 cm. (290 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WY16 ว232ป
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล
ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล Trends & Issue of nursing profession

วิจิตรา กุสุมภ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011984 - ยืมได้
2 7011985 - ยืมได้
3 7011986 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ณัฎฐชญาดา ราชวัง
4 7011987 - ยืมได้
5 7011988 - ยืมได้
6 7011989 - ยืมได้
7 7011990 - ยืมได้
8 7011991 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ภัทรานิษฐ์ จองแก
9 7011992 - ยืมได้
10 7011993 - ยืมได้
11 7014131 - ยืมได้
12 7014132 - ยืมได้
13 7014133 - ยืมได้
14 7014134 - ยืมได้
15 7014135 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 2